UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốchội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứCông văn số 1234/SYT-ATTP ngày 02/4/2021 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòavề việc đảm bảoan toàn thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 15/4/2021, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 2273/UBND-YT về việc đảmbảoan toàn thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

29/04/2021

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h