Các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030…

 

05/01/2021

10 sự kiện nổi bật năm 2020 do Báo Khánh Hòa bình chọn

Năm 2020 vừa kết thúc với những diễn biến trên thế giới và trong nước khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cả thế giới. Theo thông lệ, trong số báo đầu năm mới, Báo Khánh Hòa tổ chức bình chọn 10 sự kiện nổi bật, có tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020.

04/01/2021

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h