Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐHXIII) - Sáng 1/2, tại Hà Nội, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc Đại hội sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

02/02/2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

(ĐHXIII) - Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam.

25/01/2021

Hôm nay, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII, BCH Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội.

25/01/2021

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h