Slider Slider
Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công thương và Nông nghiệp trên địa bàn phường

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công thương và Nông nghiệp trên địa bàn phường

09/08/2022

««« | 1 | 2 | »»»