Hoàn thiện pháp luật để giảm rác thải nhựa

Bộ TN&MT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Theo dự thảo, hàng loạt các vấn đề hoàn thiện chính sách, thể chế, pháp luật liên quan đến giảm thiểu chất thải nhựa đã được đặt ra.

08/09/2020

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h