Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đặt mục tiêu phát triển nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến (gọi tắt là nền tảng số hoặc nền tảng), xuất sắc cả về công nghệ, tính năng và trải nghiệm, được triển khai sâu rộng trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ họp trực tuyến cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phục vụ chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

14/04/2022

Phim ngắn "HACKER 4.0" tuyên truyền về An toàn thông tin với sự phối hợp thực hiện bởi Báo Vietnamnet và Cục An toàn thông tin - Bộ thông tin và Truyền thông

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

13/10/2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025

Giai đoạn 2016-2020, việc triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua công tác triển khai các đề án, dự án, kế hoạch về CNTT, kết hợp với việc thực thi các giải pháp về xây dựng môi trường chính sách, xây dựng nguồn nhân lực, tổ chức triển khai, tài chính, tuyên truyền phổ biến,... đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ứng dụng CNTT phát triển mạnh.

09/03/2021

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h