Tân Lập: quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 06 và 07/5, Đảng ủy phường Tân Lập tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Các đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, thành viên Ủy ban mặt trận, BCH các đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố tham dự.

06/05/2022

Slider Slider

THỜI TIẾT

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h